Sikkerhet på tur

Å dra på tur er en naturlig og viktig del av det å være speider. Sammen med patruljen, troppen, roverlaget eller andre i turfølget får du nye og spennende opplevelser, og vennskapet styrkes.

På tur får du også anledning til å praktisere noe av det du har lært på speidermøtene. En vellykket tur starter med god planlegging, også med tanke på sikkerheten. Den viktigste regelen er ”tur etter evne”. Det betyr at vi planlegger og gjennomfører turen basert på deltakernes ferdigheter og utstyr, og tar naturen på alvor.

Som sagt er det viktig å tenke sikkerhet når dere skal på tur. På den måten kan dere unngå unødvendige uhell og skader. Dersom dere er så uheldige at det likevel oppstår uhell eller skade på turen, er det viktig at dere har tenkt igjennom hva dere da gjør. 

For å gjøre det enklere å ivareta sikkerheten i planleggingen og gjennomføringen av turer, har Norges speiderforbund utviklet egne speidersjekklister for sikkerhet. Under finner du to dokumenter. Et veiledningshefte som er litt mer utfyllende og kan brukes i forkant og planlegging av turen og en sjekkliste som er litt enklere som kan brukes i gjennomføring av turen.